Zeleni voditelji prihodnosti

November
2019
27
Skupno usposabljanje »Zeleni voditelji prihodnosti« je bil dogodek, ki je krepil kompetence vodstvenih kadrov za uvajanje sprememb, ki jih prinašata podnebna kriza in prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo. Dogodka se je udeležilo 60 udeležencev.
 
Kot prva govornica je nastopila dr. Tjaša M. Kos, psihologinja, ki je doktorirala iz psihoterapije na dunajski Univerzi Sigmunda Freuda. Njeno življenje je zaznamovala slepota zaradi bolezni pri štiriindvajsetih letih. Strokovni pogled na soočanje s krizami v življenju je predavateljica nagradila z močno osebno izkušnjo udeležencev, ki so si med njeno predstavitvijo nadeli maske čez oči, da bi s predavateljico delili njeno zaznavo sveta.

»Življenjskih sprememb se najprej ustrašimo. Za spremembe smo najbolj motivirani, ko nam je težko. Meni se je zaradi bolezni podrl svet. Zaradi trme sem se naučila uporabljali belo palico, računalnik, Braillovo pisavo…. Ljudi skušam motivirati, da vidijo čez prepreke. Za uporabo novih tehnologij potrebujemo izkušnjo. Pomembna točka je, da si dovolimo izkušnjo, da premagamo zadrege in predsodke. Izkušnja nas bo gotovo motivirala za uporabo novih tehnologij.« dr. Tjaša M. Kos.

Osrednji govorec dogodka, predavatelj na Poslovni šoli v Kölnu ter IEDC - Poslovni šoli Bled in generalni sekretar inštituta WISE, dr. René Schmidpeter, je v svojem predavanju osvetlil uvajanje novih modelov vodenja in upravljanja, ki temeljijo na trajnostni poslovni odgovornosti za okoljsko in družbeno zdravo poslovanje ter gospodarski razvoj. Izpostavil je potrebo po ozaveščanju o pozitivnih, multiplikativnih učinkih zelenega gospodarstva ter potrebo po povezovanju različnih sektorjev. Poudaril je tudi nujnost učinkovitega sodelovanja med politiko, gospodarstvom, finančnimi in izobraževalnimi institucijami ter pomen sodelovanja, povezovanja, odprtosti in distributivnosti pri razvoju in uvajanju zelenih tehnologij.

»Potrebujemo spremembo v možganih, spremembo perspektive, nov način razmišljanja. Na trajnost ne smemo gledati kot na konflikt na škodo dobička. Za hitrejše delovanje moramo vključiti trajnost. Trajnost postaja največje gonilo inovacij in zato mora postati del rednega poslovnega izobraževanja.«
Dr. René Schmidpeter

Vsi udeleženci Zelenega koktajla so sodelovali na delavnici 'Greentech Hub - Sprint & Hack', ki je nagovorila izziv Slovenija, ki želi postati središče zelenih tehnologij. Razdeljeni v skupine so udeleženci iskali inovativne načine, kako ciljne skupine prepričati, naj Slovenijo izberejo za svojo destinacijo na področju invencij, inovacij, razvoja, testiranja in lansiranja rešitev zelenih tehnologij. Rešitve so izrisali v miselnem vzorcu, v katerem so izpostavili zgodbo, dodano vrednost in zemljevid rešitev.
 


Nekaj zelenih zaključkov delavnice:

»Rešimo ta planet, ali pa moramo iti.«
»Če želimo videti spremembe, moramo spodbujati napake, kajti kdor ne greši, prepočasi inovira.«
»Zelene tehnologije bomo spodbudili z obdavčenjem umazanih tehnologij.«
»Zelene tehnologije moramo spodbujati tekom študija.«
»Slovenija - 100 % trajnostna pred vsemi ostalimi.«


 

»Kaj je konkurenčna prednost Evrope? Izgubili smo bitko na področju digitalizacije med Ameriko in Kitajsko. Lahko se osredotočimo edino na okoljske teme. Kar Evropa trenutno počne, je res pametno in tako moramo nadaljevati. Ne sprašujmo se, ali so bile odločitve pametne. To je edina možna pot za Evropo.«
Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija d. o. o.

»Gre za nov način razmišljanja, ne za kompromise na račun dobička. Začeti moramo sprejemati odločitve, ki temeljijo na poslanstvu in ne dobičku. Dobra novica je, da podjetja z močnim poslanstvom zaslužijo vedno več. Predvsem moramo spremeniti vrednote delničarjev. Iščemo nove modele za ocenjevanje vrednosti podjetij. Vrednost podjetja bo v prihodnje ocenjena predvsem glede na njegovo poslanstvo in vpliv na družbo.« Dr. René Schmidpeter, predavatelj na Poslovni šoli v Kölnu ter na IEDC - Poslovni šoli Bled in generalni sekretar inštituta WISE.

»Novi vodje bodo morali biti drznejši. Govoriti moramo tudi o lastnikih. Cilji podjetja bodo morali zadovoljevati celotno družbo.«
Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v podjetju Nomago d.o.o.

»Vodje morajo biti izobraženi, pomembno je, da sledijo znanju. Delovanje podjetja je odvisno od vodje. Vendar se vse spremembe začnejo najprej pri nas samih. Od spodaj navzgor in obratno.«
Dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave SBRA (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje), Bruselj.

Zeleni koktajl se je zaključil s prijetnim prednovoletnim druženjem ter zelenimi novoletnimi zaobljubami.

 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio