Upravaljanje znanja in kompetenc

Gradbeništvo se v zadnjih letih zelo hitro razvija. V razvojnih oddelkih podjetij in znanstvenih ustanov nastajajo novi materiali, izdelki in tehnologije. Večajo se zahteve za energetsko učinkovitost in ugodno bivalno okolje objektov, prav tako za trajnost procesov in izdelkov. Digitalizacija prinaša nove aplikacije, nove pristope pri delu. Za ohranjanje konkurenčnosti je potrebno stalno optimizirati poslovanje in večati učinkovitost, kar terja od zaposlenih stalno osebno in poslovno rast.
Na eni strani je tako množica novih znanj in kompetenc, na drugi strani pa so podjetja, ki morajo zaradi ohranjanja lastne konkurenčnosti ta znanja in kompetence selekcionirati, jih pridobiti, osvojiti in vključiti v svoje delovanje. Projekti kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, naslavljajo ta drugi del. Njihov namen je namreč preko ciljnih usposabljanj izboljšati kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih ter s tem konkurenčnost gospodarstva.
 

Trajnostna gradnja v tranziciji na podnebno nevtralno gospodarstvo

Trajnostna gradnja je eno najučinkovitejših sredstev za izboljšanje našega življenja in varovanje okolja. Učinkovito lahko prispeva k doseganju globalnih trajnostnih ciljev, v boju proti podnebnim spremembam, ustvarjanju trajnostnih in uspešnih skupnosti ter spodbujanju trajnostne gospodarske rasti.
V stavbah preživimo skoraj 90 % našega časa, zato imajo zelo pomemben vpliv na naše zdravje, počutje, uspešnost in varnost. So velik potrošnik energije, materialov, povzročajo vplive na okolje in so drage za vzdrževanje. V Evropi stavbe proizvedejo 39 % CO2, porabijo polovico vseh izkopanih materialov, porabijo 40 % evropske energije in ustvarijo tretjino vseh odpadkov.
Prednosti trajnostne gradnje so okoljske, družbene in ekonomske. Zato je nujno potrebno, da gradimo in prenavljamo bolj trajnostno. Uvajanje trajnostne gradnje je izjemno pomemben in sestavni del širšega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo. Prinaša nove tehnike, standarde in kriterije ter posledično terja nove kompetence po celi vrednosti verigi gradbeništva.
 

Delovna mesta v gradbenem sektorju

Gradbeni sektor je povezan s široko vrednostno verigo. Le ta vključuje podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo gradbenih izdelkov ter materialov, podjetja, ki ponujajo profesionalne projektantske storitve, gradbena podjetja, podjetja za vzdrževanje ter podjetja in svetovalce za razvoj, prodajo, financiranje nepremičnostih projektov. V vrednostno verigo sodijo tudi organizacije odgovorne za nadzor, izdajo dovoljenj, financiranje, subvencije, raziskave, izobraževanje in oblikovanje politik.
 

Vpliv trendov v trajnostni gradnji na nova delovna mesta

Trajnostna gradnja z uvajanjem novih sodobnih tehnologij, načelom krožne uporabe virov ter digitalizacijo in avtomatizacijo, ustvarja nova delovna mesta in nove kompetence po celotni vrednostni verigi.
Razvoj kompetenc ima pri spodbujanju razvoja trajnostne gradnje strateško vlogo. Ključnega pomena je, da je dovolj delavcev, opremljenih s pravimi veščinami, s čimer se zagotavlja razvoj in gradnja trajnostnih stavb.
Gradnja je relativno nevarna industrija, zato je zelo pomembno zagotavljanje dostojnih delovnih mest v tem sektorju ter poudarek na usposabljanjih glede zagotavljanja zdravja in varnosti.

Slika: Vrednostna veriga v sektorju trajnostne gradnje.
Vir: International Labour Office: Greening of the building sector is held back by skill shortages.

 

KOC INOVATIS partnerji

Projektna pisarna

Izkušnje partnerjev v kompetenčnih centrih

 • Če gledam s stališča podjetja Kronoterm d.o.o., smo po dobrih 20-ih letih prišli do neke faze, ko smo se tudi mogli vprašati, kako in kaj naprej, kako blagovno znamko razvijati naprej, ker je ključno za nas, kako razvijamo za tujino, izvoz – in tukaj nam je manjkalo znanja. Vsekakor smo preko KOC, s skupnimi izobraževanji prišli do spoznanj, usmeritev, in v končni fazi tudi do strokovnjakov, s katerimi sedaj naprej sodelujemo. Na podlagi teh znanj bo prvi rezultat združitev vseh teh znanj naša nova linija toplotnih črpalk.
  Bogdan KronovšekDirektor, Kronoterm d.o.o.
 • Hitra rast podjetja pripelje do hitre rasti števila delavcev, širitve oddelkov, s tem pa tudi do predvidljivih razhajanji med njimi. KOC je projekt, ki nam je veliko pomagal pri učenju mehkih veščin vodenja, povezovanja in sodelovanja. Sočasno pa nam je potrdil, da je vlaganje v razvoj BIM knijžnic prava odločitev in edina prava pot.
  Dr. Barbara ŠubicVodja razvoja in tehnologije, M Sora d.d
 • Večina sredstev KOCa smo uporabili za učenje nemškega jezika zaposlenih, saj nameravamo v naslednjih letih napraviti resen prodor na nemško govoreče trge. Pravi rezultati pridobivanja novih kompetenc KOCa se bodo pokazali v naslednjih petih letih. Poleg pridobivanja pomembnih kompetenc je KOC tudi poligon mreženja ljudi, podjetnikov, novih poslovnih partnerjev in njihovih uspešnih poslovnih praks.
  Žan PritržnikDirektor, Lesoteka hiše d.o.o.
 • Naše podjetje je z vključenostjo v KOC pridobilo dostop do izobraževanj, ki si jih sicer ne bi privoščili. Prav tako, smo ob tej priložnosti več časa posvetili krepitvi kompetenc naših zaposlenih, saj je v današnjem eksponentnem razvoju tehnologije to nujen in ekonomsko učinkovit vložek. Pomembni vidiki vključenosti v KOC so tudi medpodjetniško mreženje in navezovanje stikov s strokovnjaki na podobnih področjih ter izmenjava izkušenj.
  Mag. Primož PraperDirektor, Eutrip, d.o.o.
 • Dodana vrednost KOCa je predvsem v dejstvu, da združuje ljudi, ki podobno razmišljajo. Kot udeleženka izobraževanja v sklopu KOC sem dobila priložnost spoznati kar nekaj, v profesionalnem smislu, zanimivih ljudi, ki s svojim mišljenjem izven ustaljenih smernic predstavljajo ključne mejnike v razvoju in izobraževanju. KOC je našemu podjetju omogočil, da je brez večjih finančnih obremenitev podjetja, zaposlene lahko poslal na več delavnic, srečanj in izobraževanj, ki so obogatile vsakega izmed udeležencev in njegovega delodajalca. Navsezadnje, pa bodo takšna znanja, v primeru iskanja zaposlitve, izboljšale kompetenčne možnosti vsakega udeleženca.
  Anja HohlerStrokovna sodelavka, Eudom, d. o. o., so. p.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio