POGOJI POSLOVANJA

 

Predstavitev


To spletno mesto so pripravili KOC inovatis ter skrbnik spletnega mesta, podjetje MMstudio (Vodovodna ulica 92a, 1000 Ljubljana). Podatki o KOC Inovatis zbrani na tej spletni strani, so bili pripravljeni natančno in skrbno, a kljub temu obstaja možnost, da je pri vnosu vsebin ali na spletnem mestu prišlo do napak, za kar se vam opravičujemo. Če ste opazili napako, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov info@koc-inovatis.si

Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema Splošne pogoje uporabe spletnega mesta KOC Inovatis

 

Vsebina


Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani, so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.
Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

 

Predstavitve izdelkov


Vse predstavitve izdelkov, navedene na tej spletni strani, so izključno informativne narave.

 

Uporaba piškotkov


Skrbnik spletnega mesta uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.

 

Osebni podatki/uporabniški podatki


Skrbnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam.
Osebni podatki so hranijo do preklica soglasja. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.
Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo spleta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s skrbnikovo spletno stranjo. Skrbnik spletnega mesta si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

 

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina


Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini
Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

 

Omejitev uporabe slik na spletnih straneh


Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s skrbnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov info@koc-inovatis.si V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:
 
 • spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva;
 • uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.);
 • dovoljena je le reprodukcija slik. Reprodukcija oblike in videza te skrbnikove spletne strani ni dovoljena;
 • število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani;
 • lastnik avtorskih pravic je skrbnik spletnega mesta je  KOC
 • z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo skrbnik lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s spletne strani KOC Inovatisna spletno stran posameznika oz. organizacije.
 

Blagovne znamke


Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na tej strani, so last  KOC Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja KOC Inovatis je prepovedana.

 

Hiperpovezave


Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Skrbnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

 

Omejitev odgovornosti


Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe skrbnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.

 

Posodabljanje pogojev uporabe


Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

 

E-novice in privolitve


Na KOC Inovatis-u sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov(angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje KOC Inovatis e-novic o aktualnih dogodkih, trendih in novicah, se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. Prav tako se z izpolnitvijo obrazca za prijavo na dogodke uporabnik strinja s prejemanjem KOC Inovatis e-novic ter prej navedenim posredovanjem podatkov. V tem primeru so to: e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja. Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:


[1] (OBVEZNO) Privolitev za prejemanje koc-inovatis.si novic o aktualnih dogodkih, trendih in drugih zanimivostih velja do preklica in obsega:
 • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic
 • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih in podobno
 • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novičk
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
 • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na straneh koc-inovatis.si, nam omogočajo izvajanje kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh koc-inovatis.si, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
 • vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.
 

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV


Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@koc-inovatis.si  in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
 
 • Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da koc-inovatis.si brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da koc-inovatis.si brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da koc-inovatis.si omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko koc-inovatis.si njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval koc-inovatis.si v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke koc-inovatis.si posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
 • Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si koc-inovatis.si osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več
 • Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.
 

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC


Uporabnik/ca je s podpisom privolitve seznanjen/a, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@koc-inovatis.si

Seznanjen/na je tudi, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika koc-inovatis.si storitev zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/na je tudi, da mora upravljavec na zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

KOC INOVATIS partnerji

Projektna pisarna

Izkušnje partnerjev v kompetenčnih centrih

 • Če gledam s stališča podjetja Kronoterm d.o.o., smo po dobrih 20-ih letih prišli do neke faze, ko smo se tudi mogli vprašati, kako in kaj naprej, kako blagovno znamko razvijati naprej, ker je ključno za nas, kako razvijamo za tujino, izvoz – in tukaj nam je manjkalo znanja. Vsekakor smo preko KOC, s skupnimi izobraževanji prišli do spoznanj, usmeritev, in v končni fazi tudi do strokovnjakov, s katerimi sedaj naprej sodelujemo. Na podlagi teh znanj bo prvi rezultat združitev vseh teh znanj naša nova linija toplotnih črpalk.
  Bogdan KronovšekDirektor, Kronoterm d.o.o.
 • Hitra rast podjetja pripelje do hitre rasti števila delavcev, širitve oddelkov, s tem pa tudi do predvidljivih razhajanji med njimi. KOC je projekt, ki nam je veliko pomagal pri učenju mehkih veščin vodenja, povezovanja in sodelovanja. Sočasno pa nam je potrdil, da je vlaganje v razvoj BIM knijžnic prava odločitev in edina prava pot.
  Dr. Barbara ŠubicVodja razvoja in tehnologije, M Sora d.d
 • Večina sredstev KOCa smo uporabili za učenje nemškega jezika zaposlenih, saj nameravamo v naslednjih letih napraviti resen prodor na nemško govoreče trge. Pravi rezultati pridobivanja novih kompetenc KOCa se bodo pokazali v naslednjih petih letih. Poleg pridobivanja pomembnih kompetenc je KOC tudi poligon mreženja ljudi, podjetnikov, novih poslovnih partnerjev in njihovih uspešnih poslovnih praks.
  Žan PritržnikDirektor, Lesoteka hiše d.o.o.
 • Naše podjetje je z vključenostjo v KOC pridobilo dostop do izobraževanj, ki si jih sicer ne bi privoščili. Prav tako, smo ob tej priložnosti več časa posvetili krepitvi kompetenc naših zaposlenih, saj je v današnjem eksponentnem razvoju tehnologije to nujen in ekonomsko učinkovit vložek. Pomembni vidiki vključenosti v KOC so tudi medpodjetniško mreženje in navezovanje stikov s strokovnjaki na podobnih področjih ter izmenjava izkušenj.
  Mag. Primož PraperDirektor, Eutrip, d.o.o.
 • Dodana vrednost KOCa je predvsem v dejstvu, da združuje ljudi, ki podobno razmišljajo. Kot udeleženka izobraževanja v sklopu KOC sem dobila priložnost spoznati kar nekaj, v profesionalnem smislu, zanimivih ljudi, ki s svojim mišljenjem izven ustaljenih smernic predstavljajo ključne mejnike v razvoju in izobraževanju. KOC je našemu podjetju omogočil, da je brez večjih finančnih obremenitev podjetja, zaposlene lahko poslal na več delavnic, srečanj in izobraževanj, ki so obogatile vsakega izmed udeležencev in njegovega delodajalca. Navsezadnje, pa bodo takšna znanja, v primeru iskanja zaposlitve, izboljšale kompetenčne možnosti vsakega udeleženca.
  Anja HohlerStrokovna sodelavka, Eudom, d. o. o., so. p.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio