Vpliv digitalizacije na delovna mesta v KOC INOVATS

Marec
2021
26
Naši partnerji so v marcu 2021 odgovarjali na vprašanje: kakšen vpliv bo imela digitalizacija v vašem podjetju/panogi na delovna mesta?

 
Povzetek njihovih ugotovitev je
 • digitalizacija in z njo tehnološki napredek je tako močno spremenila poslovno okolje, da podjetja ostajajo konkurenčna le, če sledijo tem spremembam in se pospešeno digitalizirajo;
   
 • digitalizacija močno vpliva na večino delovnih mest: potrebna so nova znanja, kompetence zaposlenih, način razmišljanja in sodelovanja tako znotraj podjetja kot tudi delovanja na trgu;
   
 • modernizacijo delovnih mest najbolj povezujejo z digitalizacijo;
   
 • digitalizacija povzroča delavcem prijaznejša delovna mesta in povečano produktivnost:
  o    razbremenitev sodelavcev ponavljajočih se, administrativnih opravil,
  o    več časa za delo na nenehnih izboljšavah in strateških vsebinah,
  o    preglednost podatkov in informacij za potrebe kvalitetnega timskega dela in odločanja,
  o    hitrejši in zanesljivejši pretok informacij, izboljšana komunikacija,
  o    povezljivost z zunanjimi poslovnimi partnerji v cilju sinergijskih učinkov;
   
 • digitalizacija na eni strani zmanjšuje potrebo po določenih delovnih mestih, hkrati pa se bodo pojavile dodatne potrebe po novih delovnih mestih. Zato večina partnerjev ne pričakuje zmanjšanja potreb po zaposlenih. Nekaj partnerjev pa pričakuje, da bodo zaradi digitalizacije dolgoročno zmanjšali  število zaposlenih;
   
 • nekateri partnerji so izkoristili nove digitalne platforme za pridobitev novih strank, s čemer so nadoknadili zmanjšanje poslovanja zaradi epidemije in ohranili število zaposlenih. 

   

 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio