Vodenje ljudi v tovarnah prihodnosti

Marec
2020
Yaskawa Europe Robotics v Kočevje
19
Osrednji proces v projektu Kompetenčni center tovarn prihodnosti (KOC-TOP) predstavlja 6
tematskih TOP konferenc za vodstvene kadre za demonstracijo, razumevanje in pospešeno
uvajanje Industrije 4.0 oz. pametnih tovarn. Namenjene so timom 3 ključnih oseb iz vsakega
podjetja - direktorjem/članom uprav, glavnim kadrovikom in glavnim tehnologom. Potekale
bodo do spomladi 2022 v različnih podjetjih, ki so napredne rešitve že vpeljala.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio