Skupno usposabljanje »Vsi prodajamo – tudi v nestabilnih razmerah«

Junij
2020
10
Skupno usposabljanje, ki je bilo organizirano v dveh delih. Usposabljanje je vodila Mateja Milost, direktorica svetovalnega podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, ki že 25 let deluje na področju izvoznega svetovanja, internacionalizacije in postavitve marketinških strategij.
Dogodka se je udeležilo 15 udeležencev - partnerjev KOC in zunanjih udeležencev.

NAMEN USPOSABLJANJA je bil predstavitev vloge in pomena TRŽENJA.

Podane so bile jasne usmeritve, kako s pravimi vrednotami, načinom dela, vedenja in komuniciranja vseh zaposlenih tudi v novih razmerah doseči zadovoljstvo strank in posledično boljše poslovne rezultate, od katerih imamo koristi vsi.

POVZETEK VSEBIN Z DOGODKA

1. Trženje kot strateška funkcija v podjetju in povezovalni člen vseh oddelkov in služb. Ključna je odgovornost za donosnost poslovanja.
 • Trženje je strateška in osrednja funkcija v podjetju,
 • je srce podjetja,
 • tiče se vseh zaposelnih,
 • vsem postavlja skupni cilj = zadovoljne stranke.
2. Kako so se razmere na trgu spremenile, kateri so ključni pritiski, s katerimi se morajo podjetja uspešno soočati?
 • Podjetja so bila že pred to krizo pod pritiski: nižanje cen, iskanje boljših rešitev, inovacije in tehnološki napredek. Danes so se tem pritiskom pridružile še druge spremenljivke, ki jih ne moremo nadzirati in so nepredvidljive.
 • Spremembe je potrebno ozavestiti:
  • spremembe v navadah kupcev / spremembe v prodaji,
  • spremembe v načinu delovanja podjetja (procesne in strateške),
  • spremembe v komuniciranju / da se je zamajajo zaupanje strank in zaposlenih.
 • Izvesti je potrebno prilagoditve, z včerajšnjimi poslovnimi modeli jutri več ne bo možno delovati.
 • Ključna naloga trženja je prepoznavanje situacije, trga, sprememb, potreb kupcev. Na teh temeljih lahko podjetje ustvari produkte, ki si jih bodo kupci želeli in bodo zanje pripravljeni plačati.
3. Prožnost kot nov način delovanja in razmišljanja v podjetjih.
 • V življenju se pojavljajo in ponavljajo različne krizne situacije in negotovost – nova realnost, ki terjajo drugačno, prožno odzivanje na spremembe.
 • Narediti je treba posnetek nove realnosti, prevrednotiti strategijo podjetja, poiskati nove načine in poslovne modele, da se lahko podjetju zagotovi profitabilnost.
 • Prožnost je sposobnost preživetja in uspešnega delovanja v neugodnih situacijah.
4. Kako dosledno izpolnjujemo svojo veliko obljubo trgu danes?
 • Potrebno je izluščiti tiste elemente, ki podjetje delajo drugačno in boljše od konkurence, tudi v kriznem času. Narediti je potrebno diferenciacijo.
 • Pregledati je treba katere potrebe dejansko podjetje pokriva, katere težave rešuje in kako.
 • Dosledno izpolnjevanje obljub v času izrednih razmer je ključ do povečanja ugleda in večjega uspeha.
5. Opredelimo in izboljšajmo ključne stične točke z našimi kupci (»touchointi«) v novi realnosti – spremembe so potrebne!
 • Prihajamo iz produkte v svetovalno prodajo, rešujemo težave.
 • Na trženje moramo gledati kot INVESTICIJO za dolgoročni obstoj in rast podjetja na konkurenčnih trgih.
6. Kaj oblikuje našo identiteto in krepi našo blagovno znamko? Izkoristimo dane razmere za okrepitev našega položaja na trgu!
 • Podjetje mora graditi dodano vrednost. To je zaznana vrednost, ki jo sestavljajo tako funkcionalne kot emocionalne koristi, nekaj kar presega pričakovanja kupca (navdušen kupec, ponovni nakup, zvest kupec)
 • Fokus je treba imeti na izdelkih z višjo dodano vrednostjo, ki jih je težje prodati, na kupcih, ki so bolj zahtevni.
 • Ključni izziv trženja je, da v času krize podjetje ohrani ugled in zavedanje pomena stabilnosti blagovne znamke.
 • Odsvetuje se črtanje sredstev za marketing in promocijo (kar je na prvi pogled logična poteza, ampak je lahko takšna impulzivna odločitev slaba, saj lahko podjetje ostane brez močne močne blagovne znamke, ugleda)
7. Katere vrednote nas v novih razmerah v podjetju še bolj povezujejo?
 • Zdravje, preživetje, vrnitev k sebi, k naravi.
 • Individualni cilj podjetja je dobiček, ki je glavni vir za investicije in poslovanje, vendar je danes treba ta cilj pogledati skozi prizmo perečih družbenih izzivov in potreb.
 • Odgovornost vodilnih je, da se zavedajo, spremenjenih potreb kupcev, saj so se v novih razmerah tako na poslovnem kot zasebnem nivoju vrednote spremenile in preselile k bolj osnovnim, ko so problemi preživetja, varnosti, zdravja.
 • Stranke si želijo stabilizirati življenje in poslovanje – le tako bodo jutri močnejše in bodo podjetja lahko žela močnejše poslovne rezultate.
 • Danes smo v kriznem vodenju. Občutek negotovosti je močan, ustvariti je treba občutek smisla in varnosti.
8. Kako z odgovornostjo, zaupanjem in sodelovanjem vseh zaposlenih ustvarimo odlično uporabniško izkušnjo in dosežemo poslovno odličnost?  
 • Pogoji za uspeh podjetja na trgu v spremenjenih razmerah so: kultura podjetja, trženjska mislena naravnanost, inovativnost, obladovanje procesov, finančno zdravje.
 • Kdo je za uspeh odgovoren?
  • Vsak posameznik nosi 100% odgovornost za svoja dejanja, za svojo rast, napredovanje, uspeh in srečo!
  • Vsak posebej in vsi skupaj so v podjetju odgovorni tudi za ospeh in obstoj podjetja.
 • Ključne lastnostni posameznika - zrele osebnosti, pomembne za lasten in skupni uspeh so dobra fizična in psihična forma, proaktivnost, pogum in vztrajnost, usmerjenost v vizijo in cilje.

ZANIMIVOSTI
 • "Management vs. leadership"
  • "Manager" je tisti, ki vodi procese in je odgovoren za vodenje delovnih nalog, da ni zastojev, uvaja izboljšave. "Leader" vodi ljudi, da so pripravljeni voditi ciljem podjetja.
 • Kdaj je konec krize? Ko je narejen preskok v glavah ljudi, ko je spremenjena miselna naravnanost ljudi.
 • Kam stranke mentalno pozicionirajo podjetje je rezultat velikega števila dejavnikov, ki se jih pogosto premalo zavedamo.
 • Uspeh je odvisen od vsakega člena posebej. »Veriga« je močna samo toliko, kot je močan njen najšibkejši člen!
 • Negativna uporabniška izkušnja podjetje drago stane.
  • 78% nezadovoljnih kupcev ne bo nikoli več kupilo pri nas
  • 50% bo o negativni izkušnji poročalo naprej,
  • 35% bo negativno izkušnjo delilo internetu.

 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio