Revizija uredbe o gradbenih proizvodih predlaga uvajanje trajnostnih aspektov tudi za te vrste proizvodov

April
2022
14
Pred kratkim predstavljen sveženj predlogov v okviru evropskega zelenega pogovora, ki targetira povečanje krožnega gospodarstva in pospeševanje prenove stavb vključuje tudi revizijo uredbe o gradbenih proizvodih. 

Uredba bo ustvarila usklajen okvir za ocenjevanje in sporočanje okoljske učinkovitosti gradbenih proizvodov. Z novimi zahtevami za proizvode bo zagotovila, da bosta zasnova in proizvodnja gradbenih proizvodov temeljili na najsodobnejših tehnologijah, da bodo ti proizvodi postali trajnejši, popravljivi, primerni za recikliranje in jih bo lažje predelati.

Poleg tega bodo organi za standardizacijo lažje opravljali svoje delo pri oblikovanju skupnih evropskih standardov. To pa bo skupaj z okrepljenimi zmogljivostmi za nadzor trga in jasnejšimi pravili za gospodarske subjekte vzdolž dobavne verige pripomoglo k odpravi ovir za prosti pretok notranjega trga. Revizija uredbe o gradbenih proizvodih bo ponudila tudi digitalne rešitve za zmanjšanje upravnih bremen, zlasti za MSP, vključno s podatkovno zbirko gradbenih proizvodov in digitalnim potnim listom za izdelke.

Evropa si je zadala ambiciozne cilje energetske prenove stavb in povečanja energetske učinkovitosti. V reviziji direktive o energetski učinkovitosti stavb, predstavljeni decembra 2021, je eden od ciljev, da morajo biti vse nove stavbe nič-emisijske od leta 2030 dalje, pri novoh stavbah javnega sektorja pa od leta 2027. 

Da bi dosegli zastavljene cilje, Evropska komisija predlaga uvajanje trajnostnih aspektov tudi v gradbene proizvode in sicer bodo pravila prinesla: 

-    Nove zahteve za bolj trajnostne in varnejše gradbene proizvode,
-    Izboljšane informacije o produktih v digitalni obliki za državljane in podjetja in
-    nova pravila za pospeševanje inovativnih poslovnih modelov, kot je 3D tiskanje.

Povzeto po: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_2013

Več na naslednjih povezavah: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_2121

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315
 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio