Razpisan je evropski denar za pametno nadgradnjo stavb.

Maj
2020
20
Bruselj bo sofinanciral do 70 odstotkov upravičenih stroškov podprtih projektov
Avtorica prispevka: Katja Premzl, Tiko pro
Prispevek je objavljen v Časniku Finance >>


V aprilu je evropska komisija v okviru raziskovalnega programa Obzorje 2020 objavila več razpisov za spodbujanje energetske učinkovitosti. Med njimi je tudi razpis, pri katerem lahko sodelujejo podjetja.

Eden ključnih elementov za evropski prehod na čisto energijo je spreminjajoča se vloga stavb, ki se s pomočjo tehnologije spreminjajo iz objektov, ki energijo zgolj porabljajo, v objekte, kjer se izvajata aktiven nadzor nad dogajanjem v notranjem okolju in optimizacija razmer, ob tem pa se prispeva k večji prilagodljivosti energetskega sistema z zagotavljanjem porazdeljene proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije ter shranjevanja energije.

Katere projekte iščejo

Tokrat Bruselj išče inovativne projekte nadgradnje že obstoječih stavb, in sicer tako, da te ne bodo le energetsko učinkovite, temveč tudi pametne in bodo v realnem času omogočale intereakcijo med prebivalci (uporabniki) in omrežjem ter s tem tudi učinkovito upravljanje objektov. Stavba mora postati aktiven element energetskega sistema. V tem projektu se podpira ne le nadgradnja zgradbe, ampak tudi razvoj inteligentnih in medsebojno povezanih naprav, pametnih senzorjev in krmilnikov.

Aktivnosti se izvajajo na ravni tehnološke razvitosti od TRL6 (faza prototipa) naprej.

Kolikšno sofinanciranje je predvideno

Sofinanciranje znaša kar 70 odstotkov, pričakujejo pa se projekti v vrednosti med tremi in štirimi milijoni evrov. Za to področje je na voljo skupno osem milijonov evrov.
Kdo se lahko prijavi

Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki jih sestavljajo najmanj tri organizacije kakršnekoli velikosti in pravne oblike, ki prihajajo iz najmanj treh različnih držav. V realnosti so konzorciji sestavljenih iz vsaj sedem do deset neodvisnih partnerjev.

Kaj morajo biti cilji projektov

Projekti bodo morali obsegati:
  • razvoj stroškovno učinkovitih nizkoogljičnih tehnoloških rešitev za upravljanje energije znotraj obstoječih stavb in interakcijo z omrežjem, ki zagotavljajo energetsko učinkovitost, prilagodljivost, proizvodnjo in shranjevanje na podlagi želja in zahtev uporabnikov. Te rešitve bi morale biti namenjene nadgradnji obstoječih stavb. Uporabljena naj bo avtomatizacija in informacijska tehnologija, da se uporabnikom stavb ponudijo nove storitve in nadzor, s čimer se izboljša njihovo udobje in poveča zadovoljstvo;
  • prikaz, kako je mogoče pametne sisteme, pametne krmilnike, pametne merilnike in pametne naprave brezhibno vključiti v obstoječe stavbe kot vmesnik in/ali za nadzor nad gospodinjskimi aparati, ki so porabniki energije. Ti projekti morajo vključevati več vrst gospodinjskih aparatov in tehničnih sistemov stavbe z daljšimi in krajšimi življenjskimi cikli, pri čemer je mogoče preizkusiti več vrst krmilnih načinov. V projekte je treba vključiti tudi polnilna mesta za električna vozila, dvosmerno povezavo vozil (V2G) in druge oblike shranjevanja energije;
  • jasno smer razvoja poslovnega modela ter jasno pot do financiranja in uvajanja rešitev. Ključni partnerji morajo imeti sposobnost in interes, da razvijejo rešitev, ki bo osrednji del njihovega poslovnega modela.

Rešitve morajo:
  • biti osredotočene na stroškovno učinkovitost in prijaznost do uporabnikov, kar pomeni enostavno namestitev in vzdrževanje, povečanje udobja porabnikov, informiranje porabnikov o njihovi porabi kot tudi o prispevku sistemov k delovanju omrežja;
  • temeljiti na inovativnih tehnologijah, pobudah in pristopih, ki pripomorejo k razvoju pametnih rešitev, semantiki, podatkovnih modelih, podatkovnih slojih, protokolih, gradnikih programske opreme, API, vmesni programski opremi, standardih, ustreznih industrijskih konzorcijih ali tehnoloških pobudah.

Pripraviti je treba realno oceno skupnih letnih prihrankov energije in oceno vplivov inovacije na skupno energijo, ki je na voljo za stroškovno učinkovite ukrepe. V projekte bi morali biti vključeni ponudniki tehnologije, ponudniki energetskih storitev, predstavniki uporabnikov, upravljavci elektroenergetskih sistemov in drugi relevantni partnerji.

Učinek projekta

V vlogi je treba prikazati pričakovane vplive skozi konkretne kazalnike in cilje, denimo kolikšni so pričakovani prihranki energije, katere naložbe v trajnostno energijo bo omogočil projekt.

Časa za pripravo projekta je še nekaj, rok za oddajo je 10. september 2020.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio