Poročilo ob zaključnem dogodku KOC inovatis

Junij
2022
27
Dne 17.6.2022 smo združili zaključni dogodek projekta KOC INOVATIS in zelo zanimivo skupno usposabljanje. Družili smo se na lokaciji nosilnega partnerja projekta KRONOTERM d.o.o., od 12.00 do 16.00 ure.

Skupno usposabljanje je vodila dr. Tina Rutar Leban Alenka, univ. dipl. psih..

Motivacija, zavzetost, čustvena inteligenca, agilno vodenje ipd. … zelo popularni izrazi tega časa. Toda ljudje smo si različni. Nekatere motivira denar, druge pohvala, tretje prosti čas, četrte moč …. Kako prepoznati, kaj spodbuja določenega posameznika, skupino? Kje je raven njegove zavesti in katere so njegove običajne reakcije? Ali lahko to spremenimo? Kako ustvariti okolje, ki bo najbolj spodbudno za posameznika? Kako ustvariti odlično delujoč tim? Pa ne le v službenem okolju, tudi doma ali kjerkoli.

Na ta vprašanja so našli odgovore že modreci pred mnogo leti in jih uspešno vtkali v takratno družbo v Indiji. Ta znanja, nadgrajena s sodobnimi spoznanji, se dotikajo zelo temeljnih lastnosti človeka in na presenetljivo jasen način pokažejo njegovo delovanje. Ta znanja se v zadnjem času ponovno prepoznavajo in vpeljujejo tudi v poslovni svet.

Rezultati usposablanja:

Spoznali dva modela človeške osebnosti, ki na preprost in uporaben način omogočita prepoznavanje različnih tipov osebnosti in njihovega vedenja v delovnem okolju. Prvi je model energijskega lijaka, drugi pa orodja zrelosti.

S pomočjo primerov in vaj smo se naučili prepoznavati različne tipe osebnosti ter spoznali načine, kako lahko ustvarimo okoliščine, v katerih bo oseba z določenim tipom osebnosti najbolj zadovoljna in motivirana za delo. Prepoznali smo svoj tip osebnosti, dobili ideje za dvigovanje lastne motivacije, znanje pa je praktično uporabno v vseh odnosih z ljudmi, tako v poslovnem svetu kot v družinskem življenju.

Ključne kompetence, ki so jih udeleženci razvijali: komunikacija. organizacija in vodenje, zavzetost

Odziv udeležencev: bili so navdušeni nad kakovostjo, izvirnostjo in uporabnostjo skupnega usposabljanja.V drugem delu, finalu KOC INOVATIS, sta vodja projekta mag. Marjan Velej in administrativni vodja projekta, mag. Maja Velej, predstavila potek in dosežke projekta. Vse kazalnike, ki predstavljajo merila za vrednotenje uspešnosti projekta, smo v celoti dosegli in marsikje še presegli. Partnerji zelo pozitivno ocenjujejo sam projekt in njegove dosežke. Veliko partnerjev je navedlo povsem oprijemljive izboljšave, ki jih je projekt omogočil. Vsi si želimo, da bi se KOC-i nadaljevali in da bi se posamezne izvedbe projektov KOC izvajale kontinuirano, ena za drugo, brez obdobij čakanja na razpise.

Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio