Podnebno ogledalo 2020 - Stavbe

Maj
2020
27
Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).  Svoje pripombe na priporočila, kataloške zapise za spremljanje izvajanja instrumentov in ostala besedila Podnebnega ogledala ter predloge novih priporočil in vsebin, ki bi jih v luči gospodarskega razvoja in izhoda iz krize še posebej radi izpostavili, lahko posredujete organizatorjem najkasneje do petka, 29. maja 2020,
V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 smo že tretje leto zapored pripravili Podnebno ogledalo, dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto.

Delavnice za pripravo Podnebnega ogledala 2020 zaradi trenutnih okoliščin letos ne bo, vas pa vabimo, da si ogledate osnutke že pripravljenih sektorskih zvezkov in nam posredujete svoje pripombe na pripravljene vsebine. Z njimi bomo izboljšali kakovost in relevantnost v Podnebno ogledalo vključenih informacij ter okrepili priporočila za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v naslednjem letu ali dveh. Ker smo pred novim zagonom gospodarstva, ki mora v polni meri naslavljati probleme okolja in ljudi, so ocene dosedanjega izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij TGP in priporočila za njihovo nadgradnjo še toliko bolj pomembne.

Svoje pripombe na priporočila, kataloške zapise za spremljanje izvajanja instrumentov in ostala besedila Podnebnega ogledala ter predloge novih priporočil in vsebin, ki bi jih v luči gospodarskega razvoja in izhoda iz krize še posebej radi izpostavili, nam lahko posredujete najkasneje do petka, 29. maja 2020, in sicer izključno preko SPLETNEGA VPRAŠALNIKA. Pripombe naj se nanašajo samo na vsebine Podnebnega ogledala! Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Osnutki sektorskih zvezkov Podnebnega ogledala 2020 so dostopni preko spodnjih povezav:
Zvezek 1 – Cilji
Zvezek 2 – Promet
Zvezek 3 – Stavbe
Zvezek 4 – Kmetijstvo
Zvezek 5 – Ostali sektorji
Zvezek 6 – Večsektorski ukrepi
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio