Po novih pravilih Komisije bodo morala podjetja spoštovati človekove pravice in okolje v globalnih verigah vrednosti

Marec
2022
1
23. februarja je Evropska komisija predstavila pomemben in dolgo pričakovani sveženj o trajnostnem upravljanju podjetij.

Komisija je sprejela predlog direktive o primerni skrbnosti podjetij glede trajnostnosti. Cilj predloga je spodbujati trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij v vseh globalnih verigah vrednosti. Podjetja bodo morala odkriti in po potrebi preprečiti, odpraviti ali ublažiti škodljive vplive svojih dejavnosti na človekove pravice ter na okolje.

Nova pravila o primerni skrbnosti se bodo uporabljala za podjetja EU, kamor sodijo vse družbe z omejeno odgovornostjo v EU z več kot 500 zaposlenimi in več kot 150 milijoni evrov čistega prihodka po vsem svetu. Druga skupina pa so druge družbe z omejeno odgovornostjo, delujoče v opredeljenih sektorjih z velikim učinkom in imajo več kot 250 zaposlenih in čisti prihodek v višini 40 milijonov evrov in več po vsem svetu. 

Pravila veljajo tudi za podjetja zunaj EU, dejavna v EU, katerih zgornji prag prometa je usklajen s skupinama 1 in 2 ter ustvarjen v EU. 

Mala in srednja podjetja (MSP) niso neposredno vključena v področje uporabe tega predloga.

Naslednji koraki
Ta predlog bo predložen v odobritev Evropskemu parlamentu in Svetu. Ko bo direktiva sprejeta, bodo imele države članice na voljo dve leti, da jo prenesejo v nacionalno pravo in Komisiji sporočijo zadevna besedila.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio