Osnovni vidiki informacijske varnosti v podjetju

Maj
2021
20
Interaktivno spletno usposabljanje "Osnovni vidiki informacijske varnosti v podjetju" je vodil Žiga Podgoršek, certificiran etični heker, iz Inštituta za korporativne varnostne študije. 
Namen delavnice je bil poglobljena seznanitev s pastmi in tveganji osnovnih vidikov informacijske varnosti ter drugih vidikov pri zagotavljanju kibernetske varnosti organizacije in posameznikov.

Danes imamo čedalje več podatkov, sistemov in modelov v digitalni obliki. Ker smo vse bolj povezani preko interneta z zunanjim svetom, smo tudi čedalje bolj izpostavljeni kibernetskim vdorom, ki imajo lahko škodljive vplive na poslovanje podjetij. Kibernetski vodori so vse bolj sofisticirani, zato se je potrebno ustrezno pripraviti na zagotavljanje kibernetske oziroma informacijske varnosti.  Pri tem se je potrebno zavedati, da že vsaka povezava z internetom lahko predstavlja šibko točko glede kibernetske varnosti (v nadaljevanju: KV). 

VSEBINA DELAVNICE
 • Vrednost informacij in vrste informacij,
 • načini uporabe informacij,
 • koncepti kibernetske varnosti (v nadaljevanju: KV),
 • informacijska in računalniška varnost,
 • ranljivost in grožnje,
 • upravljanje KV,
 • vzpostavitev ustreznih procesov za zagotavljanje KV,
 • vloga kadrovskega potenciala na področju KV,
 • tveganja, ki jih prinašajo IoT,
 • tveganja, ki jih prinašajo BYOD,
 • socialni inženiring in njegov vpliv na KV.
KLJUČNE KOMPETENCE

Splošne kompetence
 • Digitalizacija.
Specifične kompetence s področja digitalizacije
 • Razumevanje pomena kibernetske varnosti za učinkovito poslovanje podjetja,
 • Spoznavanje možnosti za racionalno izrabo virov pri vzpostavitvi sistema kibernetske varnosti,
 • Prepoznavanje in odzivanje na kibernetske varnosti,
 • Razumevanje aktivnosti, ukrepov in postopkov za zmanjšanje verjetnosti kibernetskega napada.
Po usposabljanju so udeleženci usposabljanja izpostavili, da so pridobili nova znanja, ki jih bodo uporabili pri nadaljnjem delu. Najbolj pogosta izboljšava bo, da bodo okrepili gesla, za posamezen dostope imeli različna gesla in bili veliko bolj pozorni na varnostni vidik pri svojem poslovanju.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio