Nepremičninski in gradbeni sektor sta v ospredju ukrepov EU za doseganje podnebne nevtralnosti

Oktober
2021
19
Evropska unija si je postavila ambiciozne cilje za podnebno ukrepanje. Do leta naj bi postala 2050 podnebno nevtralna. Zato so za dekarbonizacijo sprejeti daljnosežni ukrepi evropskega gospodarstva. 
 
V ospredju je nepremičninski sektor, saj so stavbe v Evropi odgovorne za približno 40 % skupne porabe energije v EU in 36 % emisij toplogrednih plinov na področju energetike. 

•    85–95% zgradb, ki obstajajo danes bo do leta 2050 še stala. Večina teh stavb ni energetsko učinkovitih.  
•    stopnjo prenove je v naslednjih 10 letih podvojiti
•    do leta 2030, bi bilo treba obnovit 35 milijonov stavbi
•    standardi za energetsko učinkovite novogradnje so veliko strožji
•    to naj bi ustvarilo 160.000 dodatnih zelenih delovnih mest.
•    potrebnih bo 275 miljard naložb letno

Stavbe so se znašle v ospredju tudi zaradi krize zaradi COVID-19. Izpostavljen je:
-    pomen za naše zdravje in kakovost bivanja ter njihove šibke točke. 
-    dvigovanje cen surovin in energentov, čemur še ni videti konca.

Prenova omogoča edinstveno priložnost za ponovni razmislek o naših stavbah, njihovo preoblikovanje in posodobitev, da bi bile primerne za bolj zeleno in digitalno družbo, ter spodbuditev okrevanja gospodarstva.


Čez 10 let bodo stavbe v Evropi videti zelo drugače.

-    Postale bodo mikrokozmosi odpornejše, bolj zelene in digitalizirane družbe ter bodo delovale v krožnem gospodarskem sistemu. 

-    Na vsaki točki bodo zmanjševale potrebe po energiji, nastajanje odpadkov in emisij. 

-    Njihove strehe in stene bodo povečale zeleno površino mest, izboljšale podnebje v mestih in povečale biotsko raznovrstnost.

-    V stenah bodo vgrajene pametne in digitalizirane naprave, ki bodo v realnem času zagotavljale podatke o tem, kako, kdaj in kje se porablja energija. 

-    Polnjenje električnih vozil – koles, avtomobilov in dostavnih vozil, v stanovanjskih in poslovnih stavbah bo nekaj običajnega ter bo dopolnjevalo javno dostopno infrastrukturo za polnjenje. 

-    Precej več Evropejcev bo proizvajalcev-odjemalcev energije in bodo proizvajali elektriko iz obnovljivih virov energije za lastno porabo ter jo prodajali nazaj v omrežje. 

-    Fosilna goriva bodo postopoma izginila iz ogrevanja in hlajenja.

Kako naj stopijo na pot prenove in gradnje trajnostnih stavb podjetja? 
Kako naj obvladajo kompleksnost stavb, zmanjšajo svoje stroške, se prilagodijo na podnebnim spremembam, predvsem pa kako naj zagotovijo zdravje prostore za svoje zaposlene in uporabnike? 
Kje vidijo podjetja pri tem največje ovire in kje največje priložnosti?


Odgovore smo iskali na dogodku Prihodnost nepremičnin, na katerem so sodelovali mednarodni in slovenski strokovnjaki, ki so govorili o širini področja in lastnih izkušnjah.

 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio