Moč uspešne komunikacije in sodelovalnih medosebnih odnosov

Oktober
2021
2
Skupno usposabljanje je bilo izvedeno v obliki spletnega usposabljanja v dveh delih, dne 23.9.2021 in dne, 30.9.2021. Vodila ga je dr. Sergeja Planko. Usposabljanja se je udeležilo osem udeležencev, ki so izpostavili, da so pridobili nova znanja, ki jih bodo uporabili pri nadaljnjem delu. Najbolj so se jim je vtisnilo v spomin, kako pomembna je neverbalna komunikacija in kako ravnati s težavnimi sogovorniki.

Komuniciranje je najpomembnejše povezovalno stičišče med zaposlenimi v podjetju.  Nepopačena in pravočasna pretočnost informacij ter načini, kako so posamezne informacije podane in posredovane, vplivajo na izvajanje vseh delovnih procesov. Upoštevati je treba tudi razlike med zaposlenimi glede na njihove osebnostne specifike in karakteristike. 

Da bi bila komunikacija zaposlenih še bolj osredotočena in opolnomočena, je bila delavnica osredotočena na dva ključna vidika:
  1. tehnike komuniciranja za učinkovito vodenje,
  2. povezovanje in spodbujanje sodelavcev za doseganje kakovostnih medsebojnih odnosov ter posledično doseganje poslovnih ciljev podjetja.
Poseben poudarek tekom delavnice je bil na oblikovanju intra- in interpersonalnih komunikacijskih tokov ter vzpostavi komunikacijske mreže znotraj podjetij, med organizacijskimi enotami in posamezniki.

CILJI USPOSABLJANJA:
•    Seznanitev z različnimi tehnikami in pristopi za osredotočeno in proaktivno komunikacijo.
•    Predstavitev kompetenc za uspešno komuniciranje z različnimi posamezniki v različnih situacijah.
•    Razvoj kompetenc za samozavestne in odločne nosilce in usmerjevalce komunikacijskega procesa. 

VSEBINA USPOSABLJANJA
•    Zgraditi trdne in zdrave temelje za vzpostavitev asertivnega komunikacijskega okolja in pogoje za uspešno medosebno komuniciranje.
•    Spoznati magično moč nebesednega komuniciranja: načela in zavedanje pomena verbalnega in neverbalnega komuniciranja.
•    Odpreti vrata do sogovornikov s poznavanjem in ustrezno uporabo komunikacijskih sistemov zaznavanja (VAK).
•    Ko neprijetno lahko postane konstruktivno: oblikovanje sprejemljive povratne informacije in sposobnost sprejemanja kritike.
•    Moč EQ - pomen čustvene inteligence in osebnostne zrelosti pri sodelovalni medosebni komunikaciji.
•    Kako doseči medgeneracijsko harmonizacijo – specifike generacijskega komuniciranja in medgeneracijskega sporazumevanja.
•    Posebnosti pristopov komuniciranja glede na različne tipe osebnosti sogovornikov v mešanih timih.
•    Razumevanje svojih senc – razumevanje odseva senc pri sogovornikih "ko zaupam sebi, zaupajo meni".
•    Od žrtve do mučenika: razumevanje in pristopi k težavnim sogovornikom.

KLJUČNA KOMPETENCA, ki so jo udeleženci razvijali: možnost uspešne komunikacije v različnih situacijah.

ODZIV UDELEŽENCEV

Oba dni je bilo prisotnih 8 udeležencev. Po usposabljanju so udeleženci usposabljanja izpostavili, da so pridobili nova znanja, ki jih bodo uporabili pri nadaljnjem delu. Najbolj so se jim je vtisnilo v spomin, kako pomembna je neverbalna komunikacija in kako ravnati s težavnimi sogovorniki.
 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio