Krožno gospodarstvo in nova znanja

Maj
2020
13
Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo pojasnjuje tudi vplive krožnega gospodarstva na delovna mesta in nova znanja.
 

Med letoma 2012 in 2018 se je število delovnih mest v EU, povezanih s krožnim gospodarstvom, povečalo za 5 % in doseglo približno štiri milijone. Pričakujemo lahko, da bo imela krožnost pozitiven neto učinek na ustvarjanje delovnih mest, če bodo delavci pridobili znanja in spretnosti, ki so potrebne za prehod na zeleno gospodarstvo. Potencial socialnega gospodarstva, ki ora ledino pri ustvarjanju delovnih mest, povezanih s krožnim gospodarstvom, bodo dodatno okrepile vzajemne koristi podpore prehodu na zeleno gospodarstvo in večje socialne vključenosti, zlasti v okviru akcijskega načrta za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic.

Komisija bo zagotovila, da bodo njeni instrumenti v podporo znanjem in spretnostim ter ustvarjanju delovnih mest prispevali tudi k hitrejšemu prehodu na krožno gospodarstvo, tudi v okviru posodabljanja programa znanj in spretnosti, pri čemer bo začela izvajati sporazum za znanja in spretnosti z obsežnimi partnerstvi z več zainteresiranimi stranmi ter akcijski načrt za socialno gospodarstvo. V okviru Evropskega socialnega sklada plus se bodo spodbujale nadaljnje naložbe v sisteme izobraževanja in usposabljanja, vseživljenjsko učenje in socialne inovacije.

Komisija bo izkoristila tudi potencial finančnih instrumentov in sredstev EU, da bi podpirala potrebne naložbe na regionalni ravni in zagotovila, da bodo imele vse regije koristi od prehoda. Poleg ozaveščanja, sodelovanja in krepitve zmogljivosti bodo skladi kohezijske politike regijam pomagali izvajati strategije za krožno gospodarstvo ter okrepiti njihovo industrijsko strukturo in vrednostne verige. Rešitve krožnega gospodarstva bodo prilagojene najbolj oddaljenim regijam in otokom, ki jih zaznamujejo uvoz virov, velika količina odpadkov zaradi turizma in izvoz odpadkov. Mehanizem za pravični prehod 43 , ki je predlagan v okviru naložbenega načrta za evropski zeleni dogovor in sklada InvestEU, bo nudil podporo projektom s poudarkom na krožnem gospodarstvu.

Predlagana evropska pobuda za mesta, pobuda za izzive v zvezi z inteligentnimi mesti ter pobuda za krožna mesta in regije bodo mestom zagotovile ključno pomoč. Krožno gospodarstvo bo eno od prednostnih področij Sporazuma o zelenih mestih.

Evropska platforma deležnikov za krožno gospodarstvo bo še naprej omogočala izmenjavo informacij med različnimi zainteresiranimi stranmi.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio