KOC INOVATIS podpira celoten proces upravljanja z znanji in kompetencami

Marec
2020
25
KOC INOVATIS pri partnerjih aktivno podpira celoten proces upravljanja z znanji in kompetencami, od selekcioniranja novih znanj, do njihovega pridobivanja, osvajanja in uvajanja v prakso. Podjetja, ki imajo dobro urejeno upravljanje z znanji in kompetencami zaposlenih, lahko veliko hitreje napredujejo in imajo s tem veliko konkurenčno prednost.
Gradbeništvo se v zadnjih letih zelo hitro razvija. V razvojnih oddelkih podjetij in znanstvenih ustanov nastajajo novi materiali, izdelki in tehnologije. Večajo se zahteve za energetsko učinkovitost in ugodno bivalno okolje objektov, prav tako za trajnost procesov in izdelkov. Digitalizacija prinaša nove aplikacije, nove pristope pri delu. Za ohranjanje konkurenčnosti je potrebno stalno optimizirati poslovanje in večati učinkovitost, kar terja od zaposlenih stalno osebno in poslovno rast. Na eni strani je tako množica novih znanj in kompetenc, na drugi strani pa so podjetja, ki morajo zaradi ohranjanja lastne konkurenčnosti ta znanja in kompetence selekcionirati, jih pridobiti, osvojiti in vključiti v svoje delovanje. Projekti kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki jih sofinancirata RS in EU iz sredstev Evropskega socialnega sklada, naslavljajo ta drugi del. Njihov namen je namreč preko ciljnih usposabljanj izboljšati kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v podjetjih ter s tem konkurenčnost gospodarstva.

V Kompetenčnem centru za razvoj kadrov za inovativne stavbe (KOC INOVATIS), ki združuje 28 podjetij v verigi s področja S4 »Pametne zgradbe in dom z lesno verigo«, smo se usmerili v prednostni razvoj dvajsetih ključnih kompetenc, tako generičnih kot poklicnih. Izbrali smo jih iz  modelov kompetenc preteklih kompetenčnih centrov z našega področja in upoštevajoč strateške usmeritve partnerjev, države in EU.  

KOC INOVATIS pa se ne ukvarja le s tem, katera znanja in kompetence razvijati pri zaposlenih na izbranem področju ter od koga in na kakšen način jih pridobiti, ampak tudi kako na podlagi nadgrajenih kompetenc zaposlenih resnično narediti spremembe. Podjetja namreč ugotavljajo, da vložijo veliko denarnih sredstev in časa zaposlenih v različna usposabljanja, a za njih so pomembni odgovori na vprašanja: Ali zaposleni zaradi tega resnično delajo bolje? Se bolje počutijo na delovnem mestu? Ali podjetje bolje posluje? Je bolj konkurenčno? Torej, kakšen je dejanski učinek usposabljanj v praksi? Z namenom, da lahko odgovorimo na ta vprašanja, smo v projektu razvili orodja, s katerimi lahko spremljamo razvoj kompetenc zaposlenih, le-te spodbujajo k vpeljavi  novosti v njihovo vsakodnevno prakso in s katerimi lahko ugotavljamo dejanske učinke usposabljanj.

KOC INOVATIS pri partnerjih tako aktivno podpira celoten proces upravljanja z znanji in kompetencami, od selekcioniranja novih znanj, do njihovega pridobivanja, osvajanja in uvajanja v prakso. Saj podjetja, ki imajo dobro urejeno upravljanje z znanji in kompetencami zaposlenih, lahko veliko hitreje napredujejo in imajo s tem veliko konkurenčno prednost.

Mag. Marjan Velej, vodja projektne pisarne KOC INOVATIS    

 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio