Evropska komisija predstavila težko pričakovan nov paket za krožno gospodarstvo

Marec
2022
31
Evropska komisija je 30. marca predstavila sveženj predlogov v okviru evropskega zelenega dogovora. Njihov namen je, da da bi trajnostni izdelki postali pravilo v EU, krožni poslovni modeli dobili nov zagon, potrošniki pa bili bolje opolnomočeni za zeleni prehod. Del današnjih predlogov sta tudi nova strategija za trajnejše tekstilne izdelke ter nova pravila o gradbenih izdelkih.

Predlog uredbe o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke določa nove zahteve glede energijske učinkovitosti in krožnosti, da bodo izdelki trajnejši, varčnejši, zanesljivejši in enostavnejši za ponovno uporabo, popravilo, obnovo in recikliranje. Z novimi zahtevami po informacijah bodo potrošniki bolje seznanjeni z okoljskimi vplivi. Za regulirane izdelke se uvajajo digitalni potni listi, kar bo olajšalo njihovo popravilo ali recikliranje. Predlog vsebuje tudi ukrepe za odpravo uničevanja neprodanega potrošniškega blaga.

Strategija EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke določa vizijo in konkretne ukrepe za zagotovitev, da bodo do leta 2030 tekstilni izdelki, dani na trg EU, imeli dolgo življenjsko dobo in bodo primerni za recikliranje, da bodo v čim večji meri izdelani iz recikliranih vlaken, brez nevarnih snovi in proizvedeni ob upoštevanju socialnih pravic in okolja.

Revizija uredbe o gradbenih proizvodih bo ustvarila usklajen okvir za ocenjevanje in sporočanje okoljske učinkovitosti gradbenih proizvodov. Z novimi zahtevami za proizvode bo zagotovila, da bosta zasnova in proizvodnja gradbenih proizvodov temeljili na najsodobnejših tehnologijah, da bodo ti proizvodi postali trajnejši, popravljivi, primerni za recikliranje in jih bo lažje predelati.


Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_2013

Več informacij: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_22_2014; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_22_2015; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_22_2121
 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio