EU: nov fokus na ogljik skozi celoten življenjski cikel stavbe v reviziji direktive o energetski učinkovitosti stavb

Januar
2022
20
Trendi podnebnega ukrepanja v stavbnem sektorju vse bolj nakazujejo na prehod političnih ukrepov iz poudarka na energetski učinkovitosti stavb na upoštevanje izpustov emisij TGP preko celotnega življenjskega cikla stavbe. 

Posledično je tudi Evropska komisija v reviziji direktive o energetski učinkovitosti stavb, izdani sredi decembra lani prepoznala pomembnost vključitve merjenja ogljikovih emisij v stavbah in stavbnih proizvodih, ki pokrivajo tako operativni ogljik (emisije nastale pri obratovanju stavbe) kot tudi utelešeni ogljik (emisije nastale pri proizvodnji materialov, pri gradnji, transportu...).

Revizija tako postavlja nove zahteve za izračun in poročanje ogljičnega odtisa stavb. Če sprejete, bodo zahteve v veljavo stopile 1. januarja 2027 za nove stavbe z uporabno površino več kot 2000 m2 in od 1. januarja 2030 za vse nove stavbe. 
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio