Dobro energetsko upravljanje stavb pomeni velike prihranke porabe energije

April
2022
21
Skupno usposabljanje KOC INOVATIS je bilo izvedeno na lokaciji podjetja Kronoterm d.o.o., dne 21.4.2022, od 12.00 do 15.30 ure. Vodila sta ga Cvetko Fendre, univ. dipl. inž. el. , strokovnjak za energetiko, predavatelj na ŠC Velenje in vodja energetskega inženiringa v MIC Velenje ter Dalibor Pavlović, inž. meh., strokovnjak za energetsko upravljanje objektov.

V praksi se je velikokrat ugotovilo, da ko je bil objekt zgrajen ali renoviran na način, da zadošča energetskim zahtevam po izolativnosti, energetski varčnosti, dobrem bivalnem ugodju ipd., načrtovanih parametrov objekt dejansko ni dosegal. Včasih so bila odstopanja presenetljivo velika. Zakaj? Redko je bil vzrok tehnična napaka, večinoma pa zaradi napačnega upravljanja sistemov ogrevanja, prezračevanja ipd.

CILJI USPOSABLJANJA
Razumeti pomen dobrega energetskega upravljanja za dosego dobrega bivalnega ugodja in za doseganje pričakovane varčnosti in optimalnega delovanja energetskih naprav.

VSEBINA USPOSABLJANJA
  • Notranje bivalno in delovno ugodje prostorov (definicije, meritve, izkušnje ...).
  • Stopnje energetskega upravljanja stavb - knjigovodstvo, monitoring, centralni nadzorni sistemi.
  • Osnove standarda energetskega upravljanja stavb SIST EN 50001 - PDCA, vloge in odgovornosti oseb ipd.
  • Energetsko upravljanje stavb in energijski varčevalni potencial - kaj kažejo meritve, na katerih področjih in s katerimi ukrepi lahko največ prihranimo.
  • Primeri praks energetskega upravljanja - knjigovodstvo, monitoring, CNS na javnih stavbah, industriji …

KLJUČNA KOMPETENCA, ki so jo udeleženci razvijali: energetska učinkovitost.

ODZIV UDELEŽENCEV
Udeleženci usposabljanja so bili zelo zavzeti med usposabljanjem, zelo veliko so spraševali, ob koncu so izrazili močno zadovoljstvo z usposabljanjem zaradi njegove aktualnosti in zanimivosti prikazanih primerov.
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio