Akcijski načrt za val prenove objekov

April
2020
20
Buildings Performance Institute Europe (BPIE) je razvil niz priporočil za vse zainteresirane deležnike, ki bi lahko podprli oživitev gospodarstva po COVID-19, sprožili val prenove in dosegli podnebno nevtralnost evropskega stavbnega fonda do leta 2050: Akcijski načrt za obnovitveni val: Skupno doseganje trajnostnih zgradb v Evropi.

 
Gradbeni sektor je izjemno kompleksen in njegovo preoblikovanje izredno zapleteno. Izzivi vključujejo različne verige vrednosti, lastniška razmerja, lokalne predpise in sodelovanje različnih deležnikov v različnih fazah življenjskega cikla stavb, ki redko neposredno komunicirajo med seboj.

Prenovitveni val terja skupne premisleke in prispevke vsakega deležnika v vrednostni verigi. Vendar so ti deležniki pogosto neusklajeni in imajo nasprotujoče si interese ter motivacijo; svoja dejanja prilagajajo različnim dejavnikom.

"Obnovitveni val" stavb je bil prvič predlagan v Sporočilu Evropske komisije o evropskem zelenem sporazumu decembra 2019.

Evropska komisija mora v prvi vrsti ustvariti pravi okvir za mobilizacijo vseh različnih akterjev in zagotoviti, da bodo njihova dejanja usklajena. Gradbeni sektor lahko uspešno prispeva k cilju podnebne nevtralnosti EU le, če se bodo vsi akterji premikali v isto smer.

AKCIJSKI NAČRT >>Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio