Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost

Oktober
2021
22
Lani je EU komisija objavil "Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost"
„Najboljša naložba v našo prihodnost je naložba v ljudi. Znanja, spretnosti in izobraževanje spodbujajo konkurenčnost in inovacije v Evropi. Vendar Evropa še ni popolnoma pripravljena. Poskrbela bom, da bomo uporabili vsa orodja in sredstva, ki so nam na voljo, da bi vzpostavili to ravnotežje.“ 

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen


Komisija je danes predstavila evropski program znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. V njem so določeni ambiciozni in merljivi cilji v zvezi z izpopolnjevanjem (tj. izboljšanjem obstoječih znanj in spretnosti) in prekvalifikacijo (usposabljanjem v novih znanjih in spretnostih), ki naj bi se dosegli v naslednjih petih letih. Dvanajst ukrepov programa se osredotoča na znanja in spretnosti za delovna mesta in vključuje partnerstva z državami članicami, podjetji in socialnimi partnerji, da bi skupaj spodbudili ljudi k udeležbi v vseživljenjskem učenju, proračun EU pa se uporablja kot katalizator za sproščanje javnih in zasebnih naložb v znanja in spretnosti ljudi.

Cilj je zagotoviti, da se pravica do usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zapisana v evropskem stebru socialnih pravic, udejanji po vsej Evropi, od mest do oddaljenih in podeželskih območij, ter koristi vsem. Komisija postavlja znanja in spretnosti v središče politične agende EU ter usmerja naložbe v ljudi ter njihova znanja in spretnosti za trajnostno okrevanje po pandemiji koronavirusa. Podjetja za uspešen zeleni in digitalni prehod potrebujejo delavce s pravimi znanji in spretnostmi, ljudem pa je treba za uspešno življenje omogočiti dostop do pravega izobraževanja in usposabljanja.

Podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Shinas je dejal: „Na to krizo, kot je še ni bilo, se je treba odzvati kot še nikoli poprej. Treba je najti odziv, ki nam bo služil danes in še mnoga leta. Evropska komisija danes države članice EU poziva k naložbam v znanja in spretnosti. Milijarde sredstev EU, ki so bile predstavljene v načrtu EU za okrevanje gospodarstva in prihodnjem dolgoročnem proračunu EU, so edinstvena priložnost za to. Jasno je, da dobrobit ljudi in razcvet naših gospodarstev temeljita na znanjih in spretnostih. Zdaj je trenutek, da stopimo skupaj in uvedemo korenite spremembe na področju znanj in spretnosti, pri tem pa nikogar ne zapostavimo.“

Komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit je dejal: „Naš prispevek k okrevanju se med drugim osredotoča na to, da se naša delovna sila opremi z ustreznimi znanji in spretnostmi, v pripravah na zeleni in digitalni prehod pa je ključno zagotavljanje priložnosti, da si ljudje lahko izoblikujejo nabor znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo. Vsem daje možnost izkoristiti nove priložnosti na hitro spreminjajočem se trgu dela.“

Znanja in spretnosti za delovna mesta v zelenem in digitalnem gospodarstvu

Zeleni in digitalni prehod, ki ju spremlja demografski razvoj, spreminjata naše življenje, delo in odnose. Ljudem želimo zagotoviti znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno življenje. Koronavirusna pandemija je pospešila ta prehoda in številnim v Evropi prinesla nove poklicne izzive. V obdobju po krizi bo moralo veliko Evropejcev pridobiti nova znanja in spretnosti ali izboljšati svoja obstoječa znanja in spretnosti, da bi se prilagodili spremenjenemu trgu dela. Cilj programa znanj in spretnosti je narediti znanja in spretnosti v EU relevantnejše in s tem okrepiti trajnostno konkurenčnost, zagotoviti socialno pravičnost in okrepiti našo odpornost. To bo doseženo z dvanajstimi „ukrepi“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0274&from=SL
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio