Moč uspešne komunikacije in sodelovalnih medosebnih odnosov z dr. Sergejo Planko

September
2021
7
Spoštovani partnerji!

Za vas smo pripravili usposabljanje Moč uspešne komunikacije in sodelovalnih medosebnih odnosov. 


NAMEN USPOSABLJANJA

Komuniciranje je najpomembnejše povezovalno stičišče med zaposlenimi v podjetju. Nepopačena in pravočasna pretočnost informacij ter načini, kako so posamezne informacije podane in posredovane, vplivajo na izvajanje vseh delovnih procesov. Upoštevati pa je treba tudi razlike med zaposlenimi glede na njihove osebnostne specifike in karakteristike. 

Da bi bila vaša komunikacija še bolj osredotočena in opolnomočena, bomo osvetlili tehnike komuniciranja za učinkovito vodenje, povezovanje in spodbujanje sodelavcev za doseganje kakovostnih medsebojnih odnosov in tako poslovnih ciljev podjetja. Pri tem bomo ozavestili, kako se oblikujejo intra- in interpersonalni komunikacijski tokovi ter vzpostavi komunikacijska mreža znotraj podjetja, med organizacijskimi enotami in posamezniki.


VSEBINA USPOSABLJANJA
 • Zgradimo trdne in zdrave temelje za vzpostavitev asertivnega komunikacijskega okolja in pogoje za uspešno medosebno komuniciranje.
 • Spoznajmo in uporabimo magično moč nebesednega komuniciranja: načela in zavedanje pomena verbalnega in neverbalnega komuniciranja.
 • Odprimo si vrata do sogovornikov s poznavanjem in ustrezno uporabo komunikacijskih sistemov zaznavanja (VAK).
 • Ko neprijetno lahko postane konstruktivno: oblikovanje sprejemljive povratne informacije in sposobnost sprejemanja kritike.
 • Moč EQ - pomen čustvene inteligence in osebnostne zrelosti pri sodelovalni medosebni komunikaciji.
 • Kako doseči medgeneracijsko harmonizacijo – specifike generacijskega komuniciranja in medgeneracijskega sporazumevanja.
 • Vpogled, ki mi omogoči, da razumem tudi različne od sebe: posebnosti pristopov komuniciranja glede na različne tipe osebnosti sogovornikov v mešanih timih.
 • Razumevanje svojih senc – razumevanje odseva senc pri sogovornikih, ko zaupam sebi, zaupajo meni.
 • Od žrtve do mučenika: razumevanje in pristopi k težavnim sogovornikom.
CILJ USPOSABLJANJA
 • Udeležence seznaniti z različnimi tehnikami in pristopi za osredotočeno in proaktivno komunikacijo.
 • Udeležence opremiti s kompetencami za uspešno komuniciranje z različnimi posamezniki v različnih situacijah.
 • Udeleženci razvijejo kompetence za samozavestne in odločne nosilce in usmerjevalce komunikacijskega procesa. 
 
CILJNA SKUPINA, NAČIN DELA IN TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje je namenjeno vodjem in drugim zaposlenim ter bo tudi praktično  naravnano.
Udeleženci bodo aktivno vključeni v diskusijo in reševanje konkretnih situacij. Delavnica bo traja 6 šolskih ur. 


PREDSTAVITEV PREDAVATELJICEDr. Sergeja Planko je poslovna svetovalka in predavateljica, ki je sodelovala pri uvajanju številnih projektov razvoja človeških virov v slovenskih organizacijah. Med njene glavne strokovne usposobljenosti sodijo področja: razvoja kadrov, vzpostavitev sistemov komuniciranja in razvoja vodenja, spremljanje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih, vodenje strateških delavnic za področje HR, vzpostavitev sistemov napredovanja, upravljanje z znanjem ter uvajanje kompetenčnih modelov. Je avtorica številnih strokovnih člankov ter predavateljica na seminarjih in strokovnih konferencah na temo poslovnega komuniciranja, time managementa, upravljanja z znanjem, timskega dela ter vodenja. Kot predavateljica je zelo cenjena zaradi svoje pozitivne energije in ker z lahkoto navduši udeležence.


      
INFORMACIJE ZA PRIJAVE

Dogodek je brezplačen z obvezno prijavo do petka, 20. septembra 2021 do 16.00 ure.

Število mest bo pri predavanju v predavalnici zaradi upoštevanja priporočil NIJZ omejeno. Prijavite se preko naše spletne strani,  lahko pa tudi na mail koc.inovatis@gmail.com.

OPOMBA
Če se bo situacija zaradi novega virusa toliko poslabšala, da bi bila izvedba usposabljanja v predavalnici preveč tvegana, bomo usposabljanje izvedli preko spleta. V tem primeru ga bomo izvedli v dveh delih po 2 šolski uri, prvi termin bo 19.5.2021 od 11.30 do 13.00 ure.Vljudno vabljeni!
Copyright 2020 KOC INOVATIS | Pogoji poslovanja
Oblikovanje spletne strani MMstudio